MOVUB - Lentesymposium
Zaterdag 25 maart

programma-overzicht klik HIER

Beste Vrienden en leden van de MOVUB,
 
Graag nodigen we u uit op alweer een volgend MOVUB Lentesymposium. In 2023 zetten we graag de dames in de schijnwerpers, of liever dat laten we over aan prof Amy die ons in een ere-lezing het verband uiteenzet tussen Vrouw, Leven en Vrijheid.
 
Dr Yves Adriaenssens brengt ons een stukje over “Malingering , nagel van de doodskist van de verzekeringsarts of toch niet….? ”. Ook Meester Christine Mussche belooft ons een interessante uiteenzetting te geven. Tot slot volgt zoals vanouds de humor-noot, dit jaar gebracht door Wim Dufraing.
 
WE ZIEN U GRAAG MORGEN OP HET SYMPOSIUM! NOG NIET INGESCHREVEN? BETALEN TER PLEKKE KAN STEEDS.

Privacyverklaring

Volgende persoonsgegevens worden door MOVUB vzw verzameld:

-          Namen en adressen van betalende leden en bestuursleden, vermits deze wettelijk jaarlijks moeten worden doorgegeven aan de Kamer van Koophandel te Brussel. Deze adressen worden bekomen via de bankuittreksels of bij inschrijving on site op het Lentesymposium. Deze worden min 5 jaar bewaard met oog op eventuele fiscale controle in een bestand van de penningmeester en enkel en alleen door hem gekend.

-          Email adressen van oud-afgestudeerde artsen en tandartsen VUB en andere collega’s werkzaam in het UZ Brussel, die zij persoonlijk hebben doorgegeven aan onze vereniging. Dit bestand wordt alleen gebruikt door onze webmaster om 4-5x/jaar de leden en oud-leden in te lichten over onze activiteiten en 1x/jaar uit te nodigen om hun jaarlijkse bijdrage te betalen, die gekoppeld is aan de inschrijving voor onze belangrijkste activiteit, het Lentesymposium Ethiek en Economie. Deze emailadressen worden bewaard max 10 jaar op de MOVUB-server en beheerd door de webmaster. Dit bestand wordt onder geen enkel beding doorgegeven aan derde partijen. 
25 Mei 2018