MOVUB RALLY - RIVIERENLAND

Zaterdag 11 september 2021

Na lang wachten kunnen we eindelijk samen weer iets doen onder collega's!! Deze Rally vlak bij huis brengt ons langs vergeten plekjes ten noorden van Brussel tot in Mechelen. Aansluitend is er een lekker diner met zoet gekeuvel. Wie wil kan ook blijven slapen in het voormalige zwembad van Mechelen, gerenoveerd als hotel.

Prijzen:
Rally : 60 euro
Rally en Diner : 120 euro
Rally, Diner en Overnachting : 180 euro

Alle verdere info bij organisator Els De Roover (elisederoover@yahoo.com)


 

MOVUB Lentesymposium 28 maart 2021

Beste vrienden,
 
We keken nog even de kat uit de boom, maar het lijkt iedereen veiliger om ook het Lentesymposium uit te stellen tot een nader te bepalen datum. Indien het COVID virus ter plaatse zou mengen met het MOVUB virus, dreigt een organisme te ontstaan met een veel hogere besmettingsgevaar. Een sympathieker virus, dat misschien wel!  
 
Alle gekheid op een stokje: we mogen geen nodeloze risico's nemen in deze, voor het bestwil van de maatschappij in het algemeen en onze patiënten in het bijzonder.
 
We houden jullie op de hoogte van een nieuwe datum!
 
Steven Raeymaeckers
Voorzitter MOVUB

Privacyverklaring

Volgende persoonsgegevens worden door MOVUB vzw verzameld:

-          Namen en adressen van betalende leden en bestuursleden, vermits deze wettelijk jaarlijks moeten worden doorgegeven aan de Kamer van Koophandel te Brussel. Deze adressen worden bekomen via de bankuittreksels of bij inschrijving on site op het Lentesymposium. Deze worden min 5 jaar bewaard met oog op eventuele fiscale controle in een bestand van de penningmeester en enkel en alleen door hem gekend.

-          Email adressen van oud-afgestudeerde artsen en tandartsen VUB en andere collega’s werkzaam in het UZ Brussel, die zij persoonlijk hebben doorgegeven aan onze vereniging. Dit bestand wordt alleen gebruikt door onze webmaster om 4-5x/jaar de leden en oud-leden in te lichten over onze activiteiten en 1x/jaar uit te nodigen om hun jaarlijkse bijdrage te betalen, die gekoppeld is aan de inschrijving voor onze belangrijkste activiteit, het Lentesymposium Ethiek en Economie. Deze emailadressen worden bewaard max 10 jaar op de MOVUB-server en beheerd door de webmaster. Dit bestand wordt onder geen enkel beding doorgegeven aan derde partijen. 
25 Mei 2018