Beste MOVUB leden,

Zoals jullie ongetwijfeld reeds vernamen, nam 2019 met het heengaan van onze vriend en toeverlaat Johan Braeckman een duistere start. We zullen ons Johan altijd herinneren als een eerlijk en lief man met een groot hart. MOVUB zou MOVUB niet zijn zonder hem, wij blijven achter met een gapende leegte.

Voor hij ons verliet, heeft Johan nog eenmaal zijn schouders gezet onder de organisatie van het Lentesymposium, zoals elk ander jaar overigens. Wij nodigen jullie dan ook uit op ons symposium, om bij een goed glas de man te gedenken die ons helaas veel te vroeg werd ontnomen. 

Het MOVUB BESTUUR

Ook nog dit: Om onbegrijpelijke redenen werd de accreditatie voor de tandartsen geweigerd. Het niet mogelijk dit nog recht te trekken in de korte periode ons gegeven. Met oprechte excuses voor de tandartsen onder ons.

INSCHRIJVEN NIET MEER MOGELIJK VIA DE WEBSITE.

U KAN NOG ALTIJD TER PLAATSE INSCHRIJVEN EN BETALEN!


Privacyverklaring

Volgende persoonsgegevens worden door MOVUB vzw verzameld:

-          Namen en adressen van betalende leden en bestuursleden, vermits deze wettelijk jaarlijks moeten worden doorgegeven aan de Kamer van Koophandel te Brussel. Deze adressen worden bekomen via de bankuittreksels of bij inschrijving on site op het Lentesymposium. Deze worden min 5 jaar bewaard met oog op eventuele fiscale controle in een bestand van de penningmeester en enkel en alleen door hem gekend.

-          Email adressen van oud-afgestudeerde artsen en tandartsen VUB en andere collega’s werkzaam in het UZ Brussel, die zij persoonlijk hebben doorgegeven aan onze vereniging. Dit bestand wordt alleen gebruikt door onze webmaster om 4-5x/jaar de leden en oud-leden in te lichten over onze activiteiten en 1x/jaar uit te nodigen om hun jaarlijkse bijdrage te betalen, die gekoppeld is aan de inschrijving voor onze belangrijkste activiteit, het Lentesymposium Ethiek en Economie. Deze emailadressen worden bewaard max 10 jaar op de MOVUB-server en beheerd door de webmaster. Dit bestand wordt onder geen enkel beding doorgegeven aan derde partijen. 
25 Mei 2018