Geachte collegae en vrienden ,

 

Mogen wij u, alsook uw familie, een spetterend 2013 wensen op professioneel als persoonlijk vlak.

 

Zoals de meesten onder jullie al weten proberen wij als oud-studenten organisatie de alumni van de medische campus VUB regelmatig bijeen te brengen – op onze Alma mater en andere interessante plaatsen- voor zowel wetenschappelijke als “oud-studentikoze” activiteiten.

 

Onze sinds enkele jaren vaststaande “vier element(air)en” programma is voor het aanstaande jaar niet anders:

- Contact houden met de (berg)lucht via het 9e Wintersymposium - Evidence based medicine in Laax (CH) van 1/02 tot 5/02/13.

- De vurige medisch en filosofisch georiënteerde debatten op het  reeds beruchte  Lentesymposium Ethiek en Economie , met dit jaar de 11e editie op 23/03/13.

- Een begeleid bezoek aan Gent tijdens de 9e cultuurdag op 29/06/10 waar water verwonderlijk in geest(ver)rijke(nde) drank kan veranderen.

- Ook voor de parel van onze activiteiten mn. de MOVUB-rally in september werden de voorbereidingen al opgestart. Hierbij willen we dit keer graag onze grijze of witte neus wat dieper in de aarde steken rond de streek van Nord-Pas de Calais en Frans-Vlaanderen.

 

Het lidgeld bedraagt nog steeds 40 € en geeft recht op korting op onze activiteiten, gratis bijwonen van het lentesymposium en een plaatsje in de hemel - of nee, excuses aan dit laatste doen we niet mee. Wie zich inschrijft voor het lentesymposium is sowieso tevens MOVUB-lid voor het ganse jaar. MOVUB rekeningnummer : BE86 0011 9731 4850 op naam van MOVUB VZW , Erf De Keyzer 35, 1652 Alsemberg.

 

Ave confrater,

 

Stijn Halewyck, voorzitter

Mede namens het MOVUB bestuur